תנאי שימוש

תנאי שימוש - פנקסון

 • - במידה ותחול טעות בהדפסה מצד הלקוח פנקסון אינה מתחייבת להחזיר את סכום הרכישה.
 • - הנהלת האתר אינה אחראית לכל הפרעה ו\או תקלה ו\או נתק ו\או אחר אשר יגרום להפסקת פעילות האתר לזמן כלשהו קצר או ארוך.
 • - הזמנה מאושרת היא כזו אשר נרשמה כנדרש באתר, שולם עבורה בכרטיס אשראי או דרך אתר paypal והעסקה אושרה במחשבי חברת האשראי, הלקוח קיבל אישור לקבלת ההזמנה לכתובת דואר אלקטרוני אותו רשם בעת ביצוע ההזמנה. לעניין זה מסירת דוא"ל שגוי ואו כוזב אינה מהווה סיבה ואו עילה לכל טענה כלפי האתר פנקסון ואו מי מטעמו.
 • - המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח. דמי משלוח המוצרים למזמין יחויבו לפי שערי החיוב המופיעים בעמדת התשלום באתר בתוספת מע"מ כחוק, וניתנים לשינוי מעת לעת עפ"י שיקול הנהלת האתר.
 • - המונח ימי עבודה (עסקים) מתייחס לימים ראשון עד חמישי בלבד. ימי שישי, שבתות, חגים ומועדי ישראל אינם נספרים במניין ימי העבודה.
 • - הזמנה שאושרה כאמור בסעיף הנ"ל ותשלח ללקוח בתוך 72 שעות (3 ימי עסקים) ממועד אישור ההזמנה המאושרת למעט הזמנות שליחות לסוגיהן. בכל מקרה עיכוב במשלוח עד 14 ימי עסקים לא יהווה עילה מכל סוג שהוא לביטול\זיכוי מכל סוג שהוא מצד הלקוח.
 • - עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן בנושא הפקת דברי דפוס בעלי נתונים אישיים של המזמין - אין אפשרות להחזיר מוצר לאחר הדפסתו.
 • - למרות האמור בסעיף הנ"ל - בכל מקרה של פגם במוצר הנובע מפגם בייצור המוצר, האתר יפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף לא כולל עלויות המשלוח. עלות הפיצוי לא תעלה בשום מקרה על העלות המקורית של המוצר. לחילופין יוכל הלקוח לקבל החזר כספי מלא של סכום ההזמנה בה חויב עבור המוצר הפגום בלבד.
 • - האתר אינו מתחייב בשום דרך כי המוצרים המוצגים למכירה באתר הינם במחירים הנמוכים ביותר הקיימים בכל מקרה.
 • - אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בתמונות או בטקסט ללא קבלת אישור בכתב מראש מהנהלת האתר כאמור לעיל.
 • - האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחותיו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לאתר על ידם. אם אין ברצונו של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני מהאתר עליו לסמן זאת בדואר הראשון אשר נשלח אליו מעם האתר.
 • - הנהלת פנקסון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להפסיק ו\או לבצע כל פעולה אחרת באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת.
 • - פרטי הלקוחות אינם מועברים לצד ג. למעט פרטי משלוח לחברת השליחויות.
 • -ביטול עסקה אפשרי רק אם העבודה עדיין לא הודפסה.